الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

 

باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا
که زخونين کفنان غرق گل و نسرين است
بوسه زد خسرو دين بر دهن اصغر و گفت
دهنت باز ببوسم که لبت شيرين است
شير دل آب کند بيند اگر کودک شير
جاي شيرش به گلو آب دم زوبين است
گفتند اين طفل کو چو بحر بجوشد
نيست چو ما کز عطش به صبر بکوشد
اشک بپاشد چنانکه خاک بپوشد
رخ به نظر شد چنانکه بخروشد
جز به کفني آب عقده اش نشود حل
هي به فغان خود زگاهواره پراند
مادر او هم زبان طفل نداند
نه بودش شير تا به لب او رساند
نه بودش آب تا به رخ بفشاند
مانده به تسکين قلب معطل
گهي ناخن زند بر سينه مادر
گهي پيچان شود به دامن خواهر
باري از ما گذشته چاره اصغر
يا به نشانش شرار آه چو آذر
يا ببرش همذه ات به جانب مقتل
شه ز حرم خانه اش ربود و روان شد
پير خرد هم عنان بخت جوان شد
زين پدر و زان پسر به لرزه جهان شد
امد و آورد و هر طرف نگران شد
تا به که سازد حقوق خويش مدلل
گفت:که اي قوم روح پيکرم اين است
ثاني حيدر علي اصغرم اين است
آن همه اصغر بدند و اکبرم اين است
حجت کبراي روز محشرم اين است
رحمي کش حال بر فناست محول
او که به اين کودکي گناه ندارد
يا که سر زرم اين سپاه ندارد
بلکه بس افسرده است و آه ندارد
جاي دهيد آنکه را پناه ندارد
************************
نميدونم از کجا شروع کنم و از چي براتون بنويسم
از اون آدمهايي بگم که قبل از حرکت قافله امام حسين نزد پيش او رفتند و گفتند اي حسين چه من و قبيله ام با تو باشيم و چه نباشيم تورا ميکشند پس مرا و قومم را عفو کن
 يا از اون کودک شير خواره؟
يا از حرّ آزاده براتون بگم؟
يا  اگردوست داريد از بزرگ علمدار کربلا بگم؟
اگراز امام حسين بگم که جگرتون کباب ميشه
اصلا هيچي نميگم
يعني خيلي کوچيکتر و کمتر از اين حرفها هستم که بخوام در مورد اين بزرگان حرف بزنم
اما من از نوشته امروزم يه منظوري داشتم
يه التماس دعاي مخصوص
واسه يه دختر کوچولو..................
چند سال پيش ما يه مستاجر داشتيم که خونه ما بچه دار شد
اسم دختر رو گذاشتن شميم
اين شميم خانوم تو خونه ما بزرگ شد و خلاصه همگي دوستش داشتيم
خلاصه اينها صاحب خونه شدند و از پيش ما رفتن
حالا شميم خانوم ما 6 سالش شده و 1 سالي ميشه که تومور مغزي گرفته و الانم حالش بده
از همتون ميخوام براش دعا کنيد
در ضمن واسه من فلک زده هم دعا کنيد که اين دندون درد امونم رو بريده
فقط براش دعا کنيد
خداحافظ 

   + الدو ; ۱:٠٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٢
comment نظرات ()