الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

يا مقلب القلوب و الابصار

بهاري ديگر در راه است.بهاري که با سال نو و فروردين مي آيد
بهاري که به ما ميگويد از پاييز و زمستان فاصله بگيريم.البته نه پاييز و زمستان طبيعت که حاصل گردش ناگزيرروزگار است بلکه پاييز و زمستان روح.آري بهار براي يادآوري همين نکته مي آيد و هر کس پيام آنرا درک کند سبز خواهد شد و شکوفا
بهاري ديگر در راه است و ما بايد خالصانه و خاشعانه ازدگرگون کننده قلبها حالها و برقرار کننده شب و روز و خداوند بهار بخواهيم که حال مارا بسوي حالي سبز و نيکو راهنمايي کند
بهار مي تواند آغازي خجسته باشد براي دگرگون شدن؛از اين رو به آن رو شدن و از زرديها و بديها فاصله گرفتن و به سبز شدنها و خوبي ها انديشيدن.هرکس از اين منظر به بهار نگاه کند؛بهره هاي بسياري از آن ميتواند ببرد و گرنه بهار هم فصلي مانند بقيه فصلهاست که به چشم بر هم زدني مي آيد و ميگذرد.اگر بهار را بهانه اي براي سبز شدن باغچه دلمان قرار دهيم؛ميتوانيم از آن هم سبز تر شويم؛يک سبز جاودانه که هرگز هم زرد نميشود
بهار ميتواند مارا با خودمان آشتي دهد؛اگر اين آشتي صورت بگيرد در تمام فصول سال بهاري خواهيم بود
محمد رضا مهديزاده
*********
سلام
سال نو رو پيشاپيش تبريک ميگم
اميدوارم سال ديگه هم بتونم مزاحمتون بشم
1000000000000سال به اين سالها
موفق باشيد
خدانگهدار
next update 3/21/2004

   + الدو ; ٧:٢٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
comment نظرات ()