الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

و امروز يک سال بزرگتر از ديروز.......

                              

سلام
خوبي؟
چه خبرا؟
منو نميبينيد خيلي خوشيد؟
ديگه کم کم منم پير شدم
بابا چقدر گيراييت پايينه خب امروز تولدمه ديگه
راضي به زحمت نيستما.........خجالتم نديد يه وقت
بگذريم
نميدوني ديروز چي شد
ميخواستم برم خريد در رو که باز کردم ديدمش
نبودي ببيني چي شده بود
ديدم داره بد جوري نگام ميکنه منم کم نياوردم زل زدم تو چشماش و

شروع کردم با همون حالت به سمتش حرکت کردن
به دو سه قدميش که رسيدم با خودم گفتم که الان براي تلافي هم که

شده
با ناخنهاش تمام  صورتم رو چنگ ميندازه
اما.....تا به نزديکيش رسيدم شروع به دويدن کرد و از زير در رفت خونه

همسايمون
آخه ديروز شيطنتم گل کرد افتادم دنبال گربهه حالا اون بدو من بدو
اما گويا آقا گربهه پهلوون تر از اين حرفا بود که بخواد تلافي کنه
توي اين يک سالي که با شما بودم گذشته از شوخي هم دوستاي کچل

خوبي پيدا کردم هم اينکه خيلي چيزا ياد گرفتم
البته اين چيزايي که ياد گرفتم همش از شما نبود کلا جداي از بديهاي

سال پيش، سال آموزنده اي براي من بود
راستی جام ملتهای اروپا رو نگاه میکنید؟
عجب غولهایی شدن این تیمهای ضعیفشون
اون از یونان که کولاک کرده و اینم از لیتوانی که دیشب حال آلمان هارو

گرفت راستی فکر میکنی کی قهرمان بشه؟
*********
تا بعد خدا نگهدار

   + الدو ; ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳
comment نظرات ()