الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

 

بازتاب خود را در پنجره ديدم

چندان تفاوتی نداشت

من جای آيينه شکستم

اين آيينه است يا که منم؟

متفاوت تر از آنچه تو ميبينی

ولی اين خانه پاک است عزيزم

از پنجره نگاهی به بيرون بيانداز و ببين همه چيز بر وفق مراد نيست

بازتاب خود را از پنجره ميبينم

پنجره ای که از داخل تميز و از خارج کثيف است

   + الدو ; ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۳
comment نظرات ()