الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

 

تا الآن سوار ماشين شديد؟!!!

+

تا الآن منتظر تاکسي وايساديد؟!!!!

+

تا الآن بغل يه راننده دختر نشستيد؟!!!

+

تا الآن تو رودربايسي گير کردي؟!!!

+

تا الآن سوار يه ماشين اسپرت شده خفن شديد؟!!!

+

تا الآن سوار پي کي !!! شديد؟!!!

+

تا الآن شده تو خيابون همه ماشين شما رو نگاه کنن؟!!!

+

تا الآن شده تو خيابون با يه ماشين کل کل کنيد؟!!!

+

تا الآن شده تو خيابون از همه سبقت بگيريد؟

+

تا الآن شده کرايه دوبل بدي؟!!!

.....................................................................

تا الآن شده کنار خيابون منتظر تاکسي وايسي و يه پي کي اسپرت با يه راننده دختر برات بوق بزنه و تو تو رو دربايسي گير کني و سوار بشي و همه شما رو نگاه کنن و تو خيابونا با ملت کل کل کني و از همه سبقت بگيري و آخر سر موقع پياده شدن کرايه دوبل بدي؟!!!!!

باحال بود !!!؟خلاصه اينکه ممکنه هرکدوم از مورداي بالا براتون رخ داده باشه ولي همش يه جا نچ!!!

بسه ديگه همين قدر نوشتم !!! برم ديگه باي!!

   + الدو ; ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۳
comment نظرات ()