الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

مارک ويوين فو

سلام
در دو روز گذشته حادثه مرگ مارك ويوين فو
باعث ناراحتي و اندوه جهانيان شد
من هم اين ضايعه اسف بار را به تمامي فوتبال دوستان ................
خب بگذريم بريم سراغ خودمون
عزيزان جاتون واقعا خالي بود{ البته دختران عزيز نه}ديروز رفته بوديم استخراووووف چه حالي داد
رفته بوديم تو سونا بخار يارو يه دفعه ديوونه شد زد زير اواز
انگار از صداش خوشش ميو مد بابا بي خيال تو خوشت مياد ملت كه نه.
بعد رفتيم تو استخر درون استخر چند تا جوون نيم سوسول و نيم جواد بودن
نبوديد ببينيد چه سرو صدايي راه انداخته بودند هي جفتك چاركش مينداختند
نمي گذاشتن راحت عرض استخر رو شنا كنيم ما هم به مجبور شديم صبر كنيم تا اونا تشريف ببرن بعد ما راحت شنا كنيم كه خوشبختانه همين طور هم شد.
وقتي از استخر اومديم بيرون ساعت ?? بودگفتيم بريم يه چيزي كوفت كنيم قرار شد بريم يه پرس کباب بخوريم.
رفتيم كبابي كباب رو گرفتيم يارو بهمون فهموند كه برين بيرون بخوريد چون دير وقته.
ما هم بساط رو برديم يه پارك ظاهرا خلوت اومديم بريم يه جاي دنج تو يه گوشه اي كوفت كنيم
از كنار تاريكي ها كه رد مي شديم صداي نجوا و.....................ميو مد{مثل اينكه پارك زياد خلوت نبود}به بد بختي يه جا پيدا كرديم و كوفت كرديم واي خيلي چسبيد
بعد اومدم خونه و خوابيدم....
باقي شم به شما چه؟
راستي من با shab_tab2001تو ياهو مسنجر چت ميکنم {?ـ?}
خدا حافظ

   + الدو ; ٦:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ تیر ۱۳۸٢
comment نظرات ()