832

سال نو مبارک!!نیشخند
.


.

.

.

دعا میکنم خدایا من که خواب ندارم حداقل اوناییکه خوابن خواب منو ببینن تا بدخواب شن دلم خنک شه!!

دعاهای خوب رو قبلا گفته بودم چشمک

/ 1 نظر / 18 بازدید
مهرک

عیدتون مبارک[لبخند] سالی پر از خوبی برات آرزو میکنم[گل]