بعله بعله
پس اينجورياست ديگه؟ که حاجيتون چند وقتي حس و حال نداشت بنويسه شما هم اصلا به روي مبارک نياريد و منو ....(مشترک مورد نظر!! اينجا رو ما فيلتر کرديم) حساب نکنيد
اما همانطور که در مطالب گذشته داشتيم!!!هيچ خيالي نيست
راستي به به ميبينم که سال نوتون ميارکه( خسته نباشي حاجي) بيا بيا جلو لپتو بچسبون به مونيتور(دقيقا وسط)يه ماچ آبدار بده که ديده بوسي هم کرده باشيم
چي بگم براتون.........آهان جديدا به خانم فاريا خانم سر زديد؟ اگه سر نزديد حتما با يه ماسک بريد داخل چون (گوشتو بيار)بوي بد، بوي اه اه عشق بلند شده!!!!(هيچکي نيست بگه آخه مرتيکه تورو سننه!مگه خودت خوار مادر نيستي؟)حالا شما هم بل نگيريدا (نخند خوشش اومده)من مخم آجر سه سانتي بر ميداره يه چيزي ميگم شما چرا باور ميکنيد؟
خب اما چه کنم ديگه من يه حسه بدي دارم اونم اينه که در عرض سه سوته ثانيه عاشقارو ميشناسم ديگه، آخرين باريم که رفتم اونور ديدم بدجوري بو مياد
بگذريم الکي گير داديم به فاريا بيچاره انشاالله خودش حلالم کنه
اون يکي کچل هم که رفته قاطيه باقاليا!! يه لينک گذاشته نوشته من رفتم اونجا هو کجارو نگاه ميکني هدي با توام بچه بيا سر خونه زندگيت بيا همونجا مثه بچه هاي با ادب بنويس ديگه
کچل ديگه هم سر ساعت ميره سرکارو با ارباب توجوب! خودشو سرگرم ميکنه و سر ساعت بر ميگده تازگيها هم يه گوسفند خريده البته از نوع درون پوشاليش اگه گفتيد کيو ميگم؟ آها آها نه بابا خنگعلي خاله سارا رو ميگم خاله ساراي چرا!!! نه بابا ساراييي خودمون ديگه اي بابا باهوش خسته نباشي//
آقاي کي بود يادم نيست آهان شهريار بود نوشته نميدونم اين ياروء (منه بدبخت منظور بودم) زندس يا مرده!!!واقعا دمت قيژ اين همه ما خودمون رو ....مي کنيم از صابر داداش احوالت رو ميپرسيم اونوقت شما اينجوري ايول واقعا^
از صابر داداش هم خبري در دست نيست اوناهم که هست يه نموره بو داره که اصلا نميشه بهشون اعتماد کرد
خب بسه خسته شدم برم بخوابم شب بخير

/ 10 نظر / 9 بازدید
sarayiiiiii

سلام کچل خوبی؟ می بينم که به هانا اشعار سنتی ياد ميدين؟! گوسفند من و از کجا ميشناسين؟!هوم؟! فاريا هم اغفال شد بالاخره؟:(

i3lue

بَزَنَم داغونت بَکنما!!!!!!! ... چقدر مسيج بديم که بيخيال درس خرخون جون؟ ... تو به روی مبارک نمياری! ... تازه باقالی هم خودتی :دی ... بلاگفا خيلی بهتر از پرشين بلاگه! ...

negar

سلام خوبي؟ من يه مدت نمی دونم چرا نمی تونستم مطالب وبت ببينم ولی الان يهو شد چه جالب بازم ميام موفق باشی ..

~* فاریا *~

سلاااام کچل خوفی ؟ ميبينم که بوی بد وبلاگ مارو همه جا پر کردی ديدی خودت بو ميدی ؟ يادته يه مدت به هاله ميگفتم اين داداشتو ادب کن انگاری عاشق ماشق شده ..... حالا چيه ؟نميشد يه لينک رو اسم ما ميزدی ملت می اومدن از بوی وبلاگ من خفه ميشدن ؟ میخوام یه بو گیر بزارم حالا ببین . آپ ديت های پايينی رو ميخوندم ديدم از دی تا ارديبهشت ننوشتی ؟ کجا بودی ؟ تو خجالت نميکشی سوار ماشين دخترا ميشی ؟ بزار اگه به هاله نگفتم يه آش برات نپختم . خوب کچل ببخشيد دير به دير ميام خداييش سرم ...... . خيلی به هاله جون سلام برسون اميد وارم که بتونم ببينمش . راستی از اين صابر بی کلاس خبری چيزی داشتی به منم بده . بابای بازم راستی تو بيمزه نباش بهمون سر بزن تا اون يه دونه مويی که رو سرمون مونده اونم بريزه عين خودت . الان ديگه خدافظ -----

فاریا

سلاااام کچل خوفی ؟ ميبينم که بوی بد وبلاگ مارو همه جا پر کردی ديدی خودت بو ميدی ؟ يادته يه مدت به هاله ميگفتم اين داداشتو ادب کن انگاری عاشق ماشق شده ..... حالا چيه ؟نميشد يه لينک رو اسم ما ميزدی ملت می اومدن از بوی وبلاگ من خفه ميشدن ؟ میخوام یه بو گیر بزارم حالا ببین . آپ ديت های پايينی رو ميخوندم ديدم از دی تا ارديبهشت ننوشتی ؟ کجا بودی ؟ تو خجالت نميکشی سوار ماشين دخترا ميشی ؟ بزار اگه به هاله نگفتم يه آش برات نپختم . خوب کچل ببخشيد دير به دير ميام خداييش سرم ...... . خيلی به هاله جون سلام برسون اميد وارم که بتونم ببينمش . راستی از اين صابر بی کلاس خبری چيزی داشتی به منم بده . بابای بازم راستی تو بيمزه نباش بهمون سر بزن تا اون يه دونه مويی که رو سرمون مونده اونم بريزه عين خودت . الان ديگه خدافظ ----- سلام به بزرگترين برج ساز جهان . خلاصه بنده نوازی ميکنيد هنوزم به وبلاگ من سر ميزنيد . درسته من سر نميزنم ولی بی معرفت نيستم به خدااا . خيلی خوشحالم بازم ميام . خدافظ

`~*فاریا *~

سلاااام کچل خوفی ؟ ميبينم که بوی بد وبلاگ مارو همه جا پر کردی ديدی خودت بو ميدی ؟ يادته يه مدت به هاله ميگفتم اين داداشتو ادب کن انگاری عاشق ماشق شده ..... حالا چيه ؟نميشد يه لينک رو اسم ما ميزدی ملت می اومدن از بوی وبلاگ من خفه ميشدن ؟ میخوام یه بو گیر بزارم حالا ببین . آپ ديت های پايينی رو ميخوندم ديدم از دی تا ارديبهشت ننوشتی ؟ کجا بودی ؟ تو خجالت نميکشی سوار ماشين دخترا ميشی ؟ بزار اگه به هاله نگفتم يه آش برات نپختم . خوب کچل ببخشيد دير به دير ميام خداييش سرم ...... . خيلی به هاله جون سلام برسون اميد وارم که بتونم ببينمش . راستی از اين صابر بی کلاس خبری چيزی داشتی به منم بده . بابای بازم راستی تو بيمزه نباش بهمون سر بزن تا اون يه دونه مويی که رو سرمون مونده اونم بريزه عين خودت . الان ديگه خدافظ -----

فاریا در جواب : منو میشناسی

سلاااام کچل خوفی ؟ ميبينم که بوی بد وبلاگ مارو همه جا پر کردی ديدی خودت بو ميدی ؟ يادته يه مدت به هاله ميگفتم اين داداشتو ادب کن انگاری عاشق ماشق شده ..... حالا چيه ؟نميشد يه لينک رو اسم ما ميزدی ملت می اومدن از بوی وبلاگ من خفه ميشدن ؟ میخوام یه بو گیر بزارم حالا ببین . آپ ديت های پايينی رو ميخوندم ديدم از دی تا ارديبهشت ننوشتی ؟ کجا بودی ؟ تو خجالت نميکشی سوار ماشين دخترا ميشی ؟ بزار اگه به هاله نگفتم يه آش برات نپختم . خوب کچل ببخشيد دير به دير ميام خداييش سرم ...... . خيلی به هاله جون سلام برسون اميد وارم که بتونم ببينمش . راستی از اين صابر بی کلاس خبری چيزی داشتی به منم بده . بابای بازم راستی تو بيمزه نباش بهمون سر بزن تا اون يه دونه مويی که رو سرمون مونده اونم بريزه عين خودت . الان ديگه خدافظ . راستی به سارایی بگو من اغفال نمیشم هیچ وقتااااااااااااا

فاریا

اواا اينجا چه خبره چرا اينقدر نظر من دراز شده وو زياد ؟

i3lue

من عمراْ به پرشين بلاگ بر نميگردم!