807

دیروز 7 نفر شدیم و رفتیم سرزمین عجایب :دی
چرا اینجوری نگاه میکنی خب ، مگه کودک درون ما دل نداره!!؟
خیلی باحال بود!

ماشین برقی سوار شدیم همه با هم ؛ حالا اون وسط ماشین من و مهدی داداشم خراب بود که خواهرم یه ضربه محکم زد به ماشینم و من راه افتادم!
حالا هی وسط کار قطع میشد و تا یکی ضربه میزد دوباره راه میفتاد!
حالا من خوبه بودم ؛ مهدی کلا یه گوشه بود و تکون نمی خورد تا اینکه رفتم پشت ماشینش و شروع کردم به هل اون!

 

ببین دیگه چقدر اوضاع خراب بوده که من با اون حالم داشتم اونو هل میدادم!

البته مهدی یه دور دیگه سوار شد چون ماشینش خراب بود :دی فقط سر من کلاه رفت

/ 0 نظر / 12 بازدید