799

راستی امروز یه مناسبت دیگه هم داره

یعنی اگه به قمری بخواییم حساب کنیم امروز سالگرد عقدمونم هست

یعنی هشت سال تموم شد و رفتیم تو نه

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــال!!!!

پیر شدیم رفت!!

/ 0 نظر / 12 بازدید