817

بعد مدتها اینو گوش دادم :دی

 

نگرانت میشم نازکی رنجوری

توی ظاهر اما یاغی و مغروری

چشمات میخندن توی قاب چوبی

نگرانت هستم روبه راهی خوبی…؟

/ 3 نظر / 12 بازدید
مهشيد

:| اي تنبل

م ا ه ی

الکی خوش بگذره بهتون