853

این روزا خیلی بد شدم ؛ حواسم پرته
نمیفهمم روزام چجوری میگذره!
این روزاییکه گذشت روزایی بود که باید یادم میموند اما این کار و بار لعنتی اجازه نداد
دیروز پریروز سالگرد فوت پدربزرگ و سالگرد شهادت داییم بود.
خیلی بد شدم که این روزارو فراموش کردم.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید