844

یه مدتی اوضاع کارم اعصاب خورد کن شده ؛
از پارسال تا سه تا کارمند رو نوبت به نوبت بیرون کردن و نوبت به نوبت کار اونارم دادن به من
اونم چهارتا کار تو زمینه مختلف

یعنی دیگه دارم سگ میشم
هر لحظه ممکنه پاچشونو بگیرم.

دیروز اس دادم مدیرمون که یه جلسه کاری بذاریم با هم ، بشینم باهاش صحبت کنم ببینم چی میشه

/ 0 نظر / 17 بازدید