829

اوه اوه کم کم داره صدای جنگ آخر سال بلند میشه!!
خداییش موندم این جنگ کجاش شبیه سنتامونه؟!
جان؟.. بله!......
.
.
.
خب از اتاق فرمان اشاره کردن که اونجاش!!
بعله! تا اتاق فرمان وارد جزئیات بیشتر نشده من برم!

/ 2 نظر / 18 بازدید
sara

Likeee[نیشخند]

م ا ه ی

دقیقن حس من جنگهای جهانی بودش که آدمها تو خونه قایم شدن و میترسن که نازیها بریزن تو خونه!! خیلی بد بود!!