تا الآن سوار ماشين شديد؟!!!

+

تا الآن منتظر تاکسي وايساديد؟!!!!

+

تا الآن بغل يه راننده دختر نشستيد؟!!!

+

تا الآن تو رودربايسي گير کردي؟!!!

+

تا الآن سوار يه ماشين اسپرت شده خفن شديد؟!!!

+

تا الآن سوار پي کي !!! شديد؟!!!

+

تا الآن شده تو خيابون همه ماشين شما رو نگاه کنن؟!!!

+

تا الآن شده تو خيابون با يه ماشين کل کل کنيد؟!!!

+

تا الآن شده تو خيابون از همه سبقت بگيريد؟

+

تا الآن شده کرايه دوبل بدي؟!!!

.....................................................................

تا الآن شده کنار خيابون منتظر تاکسي وايسي و يه پي کي اسپرت با يه راننده دختر برات بوق بزنه و تو تو رو دربايسي گير کني و سوار بشي و همه شما رو نگاه کنن و تو خيابونا با ملت کل کل کني و از همه سبقت بگيري و آخر سر موقع پياده شدن کرايه دوبل بدي؟!!!!!

باحال بود !!!؟خلاصه اينکه ممکنه هرکدوم از مورداي بالا براتون رخ داده باشه ولي همش يه جا نچ!!!

بسه ديگه همين قدر نوشتم !!! برم ديگه باي!!

/ 5 نظر / 9 بازدید
ali

سلام وب لاگ خوبی دارين به حقيرانه منم سر بزنين

sarayiiiiiiiii

چرا که نشه خوبم می ششه:) ولی مگه دختره پی کی داشته باشه شما رو سوار کنه اونی که ۲۰۶ داره که سوار نمی کنه که:دی

behrooz

دادا هر کی خربزه ميخوره، جور هندوستان کشد.

parisa

سلام .. بچه هر کی بيفته تو چاه تو هم مي افتی ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نگفتی خطرناکه !!!! من که يه دخترم جرات ندارم تو ماشينی که رانندش خانومه بشينم ...