789

مثل  اینکه وحی اومده هر سال این موقع یه بلایی سر تلفنهای دفترمون بیاد!

پارسال سیمهای تلفن کوچه دفتر رو دزدیدنو چهار پنج روز گرفتارمون کردن

امسال زحمت کشیدن اومدن از جلوی مخابرات کابلهارو دزدین! تا یک کیلومتر اونورترشو! و ما دو هفته تلفن نباید داشته باشیم!

دارم سال دیگه رو میبینم که انشالله خود مرکز مخابراتی رو زد برده و ما دو سال تلفنامون قطعن!

*****

فردا یه نیم سفر داریم به قزوین! صبح زود میریم و شب بر میگردیم.

/ 0 نظر / 12 بازدید