825

حالا هرچی من نمیخوام انگلیسی صحبت کنم ؛ این مستر لی از کره بیخیال من نمیشه!!!
آخر این یارو مارو تو جمع ضایع میکنه میریم پی کارمون چشمک

/ 2 نظر / 12 بازدید
م ا ه ی

نه تو میتونی..ادامه بده

ژولیت

وای پس کره ایه [لبخند] خب من کره ای ها رو دوست دارم [خجالت]